Kontaktuppgifter

Linn Österås – iLinn

Jag är lärare, certifierad Education Coach and Mentor och jag jobbar nu som utbildare på heltid. Jag har erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare och förskole- och daghemspersonal i att använda informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen.

Lead trainer Finland
Education Coach and Mentor
Apple Education trainer
Apple Distinguished Educator
Teacher
iLinn, Kaskaad Oy
+358440324792

linn@ilinn.fi
http://www.ilinn.fi

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑