iPad koulutukset

Koulutus toteutetaan OPS 2016:n mukaisesti ja se on suunnattu opettajille, rehtoreille ja muulle opetushenkilökunnalle. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden kolmeen koulutustilaisuuteen osallistuneet saavat osaamisen merkin (Badge) ”iPad-taituri” tai ”Koodaus haltuun”. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

1.iPad-taituri

A.Perusteet

Opi perustaidot iPadin opetuskäytöstä.

B. Edistynyt käyttö

Opi yhdistämään eri sovelluksia opetuskäytössä.

C. Soveltava käyttö

Sovella osaamistasi eri opetustilanteissa.

2. Koodaus haltuun

OPS:n mukainen koodausopetus iPadin avulla.

A. Koodaamisen perusteet

B. Edistynyt koodaus

C. Soveltava koodaus

3. iPad ja erityistarpeet

Ota oppilaiden erityistarpeet huomioon iPadin avulla.

A.Perusteet

B. Edistynyt käyttö

C. Soveltava käyttö

4. iPad ja varhaiskasvatus

Koutuskokonaisuuden ”iPad varhaiskasvatuksessa” osa-alueet ovat:

A. Medialeikki. Kuvaa ja videoi lasten arkea. Keskustelua ryhmässä materiaalista.

B. Pedagoginen dokumentointi. Kuvaa, videoi, kerro ja piirrä koetut asiat lähiympäristöstäsi.

C. Omat uutiset. Tee lasten kanssa omat uutiset. Kuvaa ja videoi tapahtumia.

D. Opetussuunnitelman mukaiset oppimisen alueet. Opi hyödyntämään iPadia oppimisen eri osa-alueilla.

Räätälöidyt koulutukset

Ota yhteyttä, jos haluatte koulutusta tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Suunnittelen jokaisen koulutuksen tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti, haluamassanne paikassa. Koulutuksen taso suunitellaan ryhmän mukaan. Koulutuksen pituus voidaan sovittaa aikataulunne mukaiseksi, ja koulutus voidaan järjestää myös VESO-koulutuksena.

 

Varaa nyt koulutuspäivät!

Yhteystiedot

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑